นายขวัญ พฤกษติกุล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอม่วงสามสิบอำเภอม่วงสามสิบ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน

โดย muangsamsip วันที่ 24 ก.ค. 2563

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนสาธิตการฝึกปฏิบัติตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)