ดำเนินการขุดแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

พช.เมืองระยอง ดำเนินการขุดแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจรับแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ตรวจรับแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้ [...]

อ่านต่อ

ประชุมโครงการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระยอง

💕 “สพอ.เมืองระยอง” ประชุมโครงการคณะอนุกรรมการกลั่ [...]

อ่านต่อ

🏠“พช.เมืองระยอง” ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง 🌻

🏠“พช.เมืองระยอง” ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกอง [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม และร่วมสำรวจพื้นที่เป้าหมายร่วมกับนายช่างฯ เพื่อประเมินความเสี่ยง

💕 พช.เมืองระยองโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุก [...]

อ่านต่อ