ดำเนินการโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

 “พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง ลงพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมขย [...]

อ่านต่อ