ลงพื้นที่ตรวจรับแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ตรวจรับแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้ [...]

อ่านต่อ

ในโครงการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือ กิจกรรมสนับสนุนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 4 ร และบันทึกข้อตกลงการจับคู่ธุรกิจ

21-22 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาช [...]

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [...]

อ่านต่อ