ประวัติความเป็นมา

อำเภอเมืองระยอง เดิมมีชื่อว่า “อำเภอท่าประดู่” เหตุที่เรียกชื่อดังกล่าว เพราะที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเดิมซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำระยอง มีต้นประดู่ขึ้นอยู่มาก ต่อมาทาง  
ราชการได้เปลี่ยนชื่ออำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดว่าอำเภอเมืองระยอง และในปี พ.ศ. 2501 ทางราชการได้อนุมัติให้สร้างที่ว่าการอำเภอขึ้นใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ ในปัจจุบัน

       อนึ่ง  ระยอง  มีผู้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาโดยสรุปดังนี้

                    1.  เดิมถิ่นนี้ชนเผ่า “ซอง” อาศัยอยู่ ซึ่งอพยพมาจากเขมร ชาวป่าพวกนี้นิยมใช้ลูกปัดสีต่างๆ และทองเหลือง เป็นเครื่องประดับ เรียกไม้ประดู่ ตามภาษาซอง
                          ว่า “ราย๊อง” ต่อมาเพี้ยนเป็น “ระยอง"”แม้แต่ชื่อตำบล หมู่บ้านต่างๆ เช่นตะพง เพ แกลง บ้านแลง ก็สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษาซอง
                    2.  คำว่าระยองไม่มีในพจนานุกรม ดังนั้น จึงเพียงแต่สันนิษฐานว่า “ระยอง” คือเขตแดนของแผ่นดิน
                    3.  อีกความเห็นหนึ่ง เห็นว่า “ระยอง” น่าจะหมายถึงไม้ประดู่ ซึ่งขึ้นอยู่โดยทั่วไป
      มีการสันนิษฐานว่า เดิมมีสุภาพสตรีสูงอายุผู้หนึ่งชื่อว่า ยายยอง มาตั้งหลักปักฐานทำไร่แถบนี้ก่อนผู้อื่นจึงเรียกบริเวณนี้ว่า ไร่ยายยอง ต่อมาเพี้ยนเป็น “ระยอง” ในปัจจุบัน

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอเมืองระยองแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 ตำบล 83 หมู่บ้าน

1.ท่าประดู่ (Tha Pradu)   -

2.เชิงเนิน (Choeng Noen) 7 หมู่บ้าน

3.ตะพง (Taphong)  15 หมู่บ้าน

4.ปากน้ำ (Pak Nam) -

5.เพ (Phe)      7 หมู่บ้าน

6.แกลง (Klaeng) 7 หมู่บ้าน

7.บ้านแลง (Ban Laeng) 7 หมู่บ้าน

8.นาตาขวัญ (Na Ta Khwan) 5 หมู่บ้าน

9.เนินพระ (Noen Phra)     7 หมู่บ้าน

10.กะเฉด (Kachet)  10 หมู่บ้าน

11.ทับมา (Thap Ma) 8 หมู่บ้าน

12.น้ำคอก (Nam Khok) 3 หมู่บ้าน

13.ห้วยโป่ง (Huai Pong) 1 หมู่บ้าน

14. มาบตาพุด (Map Ta Phut) 1 หมู่บ้าน

15.สำนักทอง (Samnak Thong) 5 หมู่บ้าน

เชิญชวนเยี่ยมชมกลุ่ม OTOP  เป็นของดีของเด่นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเรียนรู้อาชีพต่าง ๆ ระยองยังมีหาดทรายขาว และอ่าว ๆ มากมาย ที่ใคร ๆ ได้สัมผัสครั้งหนึ่งในชีวิต จนต้องกลับมาเยือนใหม่  ด้วยน้ำที่ใส หาดทรายขาว มิรู้ลืม ด้วยไออุ่นจากธรรมชาติ...

(Visited 1,393 times, 1 visits today)