💕 พช.เมืองระยอง ร่วม “กิจกรรม พลิกฟื้น คืนสัตว์น้ำ สู่ทะเลระยอง” 💕

🔊👍>>วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานพิธีเปิด “กิจกรรม พลิกฟื้น คืนสัตว์น้ำ สู่ทะเลระยอง” เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทะเลระยอง โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองระยอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่ตำบลแกลงและใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
– ร่วมทำบุญและถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป
– ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากสำนักงานประมงจังหวัดระยอง
ณ กลุ่มประมงเรือเล็กหาดสวนสน หมู่ 4 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

🎉ในการนี้ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good

(Visited 6 times, 1 visits today)