💕 พช.เมืองระยอง ร่วมเปิดงาน “ผลไม้จากชาวสวน” จำหน่ายผลไม้สดหลากหลายชนิดตามฤดูกาลส่งตรงจากสวน และสินค้าธงฟ้า สินค้าโอทอปจังหวัดระยอง 💕

⏩️ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ จุดจำหน่ายผลไม้หลังป้อมจุดตรวจสี่แยกเกาะกลอย ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

🎊 นายประสานต์ พฤกษชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “ผลไม้จากชาวสวน” จำหน่ายผลไม้สดหลากหลายชนิดตามฤดูกาลส่งตรงจากสวน และสินค้าธงฟ้า สินค้าโอทอปจังหวัดระยอง โดยมีนายสมบูรณ์ เพชรฉกรรจ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนสวนผลไม้อำเภอเมืองระยอง วิสาหกิจชุมชนสวนผลไม้อำเภอบ้านค่าย นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง นางมาริน สมคิด เกษตรจังหวัดระยอง นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง นายวรพงษ์ มีวัตร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง ฝ่ายปฏิบัติการ นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนครระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง หอการค้าจังหวัดระยอง ชาวสวนผลไม้ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดจุดจำหน่ายผลไม้ โดยจุดจำหน่ายผลไม้ดังกล่าวจะมีการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นฤดูผลไม้ ส่วนการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าและสินค้าโอทอปจะจำหน่าย 4 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2565 นี้

📣ในการนี้ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นายซัมซูรี อีบุ๊ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good💞

(Visited 8 times, 1 visits today)