💕 พช.เมืองระยอง ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้หมู่บ้านท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านหนองพญา ประจำปี 2565💕

🔊👍>> วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณศูนย์ข้อมูลระดับตำบล บ้านหนองพญา หมู่ 3 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

🎊นายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้หมู่บ้านท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านหนองพญา ประจำปี 2565 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ผู้นำชุมชนตำบลบ้านแลง และผู้สนับสนุนงาน ให้การต้อนรับและเชิญประธานร่วมดำเนินกิจกรรมดังนี้
⏩️สักการะองค์เจ้าพ่อปุญเท่ากงเบี้ยว
⏩️ชมการแสดงต้อนรับจากกลุ่มบาสโลบ ตำบลบ้านแลง
⏩️เยี่ยมชมร้านค้า และร่วมชิมผลไม้บ้านหนองพญา
⏩️กิจกรรมปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในงานเทศกาลถนนผลไม้บ้านหนองพญา ณ บริเวณโรงเรียนบ้านก้นหนองเก่า

📣ในการนี้ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้แทนภาคเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕

(Visited 15 times, 1 visits today)