💕 ทีมปฏิบัติการตำบลแกลง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 💕

⏩️ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ทีมปฏิบัติการตำบลแกลง นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบข้าวสาร ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และปลากระป๋อง น้ำมันพืช ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 15 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ครัวเรือนยากจน ณ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good💞

(Visited 7 times, 1 visits today)