💕 พช.เมืองระยอง รับมอบเสื้อผ้าบริจาคจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ ที่ 2 รักษาพระองค์💕

🔊👍>>วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง รับมอบเสื้อผ้าบริจาคจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ ที่ 2 รักษาพระองค์ เพื่อให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง ได้นำไปมอบให้แก่ครัวเรือนยากจนและผู้ที่ขาดโอกาส ในพื้นที่อำเภอเมืองระยองต่อไป
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good💞

(Visited 71 times, 1 visits today)