💕 พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามจุดตรวจหลักและจุดตรวจรอง ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565💕

🔊👍>>วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามจุดตรวจหลักและจุดตรวจรอง ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน ณ จุดตรวจหลัก ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงและจุดตรวจรอง ด้านหน้าศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด พร้อมมอบผลไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good💞

(Visited 15 times, 1 visits today)