💕 พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี💕

🔊👍>> วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) พร้อมด้วยคณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 3 โครงการ โดยอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครระยอง จำนวน 2 โครงการและในพื้นที่ตำบลนาตาขวัญ จำนวน 1 โครงการ
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕

(Visited 20 times, 1 visits today)