💕 พช.เมืองระยอง ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ 💕

>>วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ที่ทำการก [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 💕

>>วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางนารีรัต [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 💕

>>วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. นางนารีรัตน [...]

อ่านต่อ