15/11/2564 21.11

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 💕 🔊👍>> วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นางสาวมนสิการ ทิวาศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ ณ ที่ทำการกองทุน บ้านต้นลำดวน หมู่ 6 ตำบลเพ อำภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good 💕

>> วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางนารี [...]

อ่านต่อ