💕 อำเภอเมืองระยอง จัดกิจกรรมจิตอาสา 1 วัด 1 แปลงสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19💕

🔊👍>> วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง บ้านช่น หมู่ 5 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง
🪴นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง ประธานพิธี พร้อมด้วย หน่วยงานภาคีความร่วมมือประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตำบลตะพง และภาคเอกชน เช่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ พระปลัดบำเพ็ญ กิตติปาโล เจ้าอาวาสวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุงและเจ้าคณะตำบลตะพง
▶️รับมอบต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 1000 ต้น ร่วมปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และจัดตั้งเป็นศูนย์แบ่งปันฟ้าทะลายโจร ไว้แบ่งปันให้กับคนในชุมชน และประชาชนทั่วไป
🌿ทั้งนี้ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล(นพร.) ร่วมปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต้านภัยโควิด-19
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕
(Visited 11 times, 1 visits today)