💕 พช.เมืองระยอง สนับสนุนการดำเนินงานต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 💕

🔊👍>> วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13:00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นายวัชรพล ฉันทวรภาพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และบัณฑิตอาสาต้นแบบ EEC ลงพื้นที่มอบวัสดุสนับสนุนในการดำเนินงานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านชากขนุน หมู่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕

(Visited 1 times, 1 visits today)