💕 พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ตรวจรับแปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล “💕

🔊👍>> วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน บัณฑิตอาสาต้นแบบ EEC และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล(นพร.) ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นำโดย

นายประเสริฐ เกตุปาน นายช่างโยธาอาวุโส จาก อบจ.ระยอง เป็นประธานกรรมการ นายพิทยา ศรีแหงโคตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายวัชรพล ฉันทวรภาพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นกรรมการ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับแปลง ผู้เข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ของคุณศักดิ์ชาย บุญเกษม บ้านธงหงส์ หมู่ 1 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕

(Visited 4 times, 1 visits today)