💕 พช.เมืองระยอง ติดตามการประกอบอาชีพของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย โครงการ “ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้ประชาชน”💕

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บ้านแหลมยาง หมู่ [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง นำนักศึกษาพัฒนาการรุ่นที่ 118 ลงพื้นที่ศึกษา ดูงานการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โม เดล💕

>> วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางนารีรั [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ💕

>> วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประ [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร EP3 ตอน พัฒนา 💕

>> วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาทองม [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน (HLM) ระดับครัวเรือน 💕

🔊👍>> วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. นางนารีร [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ตรวจรับแปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล “💕

🔊👍>> วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นางนารีร [...]

อ่านต่อ