💕 พช.เมืองระยอง ขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 2 💕

>> วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาทอง [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 1 💕

>> วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาทอง [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในพื้นที่บริการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี💕

>> วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนารีรั [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี💕

🔊👍>> วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องป [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองระยอง ดำเนินโครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในพื้นที่บริการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

🔊👍>> วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางนารี [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองระยอง มอบต้นกล้าพันธุ์ไม้ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในพื้นที่บริการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มก [...]

อ่านต่อ