💕 พช.เมืองระยอง ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 💕

🔊👍>> วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นายวรพงษ์ หอมหวล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกฯ นำโดย นาย วิทยา ราเต ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางปราณี บัววังโป่ง ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลทับมา ลงพื้นที่ในตำบลทับมา ได้แก่ วัดทับมา, กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงและศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลทับมา เพื่อเยี่ยมชมผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบฯ

💞
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕
(Visited 6 times, 1 visits today)