💕 พช.เมืองระยอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.ตะพง ลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณดินขุดของแปลงที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” 💕

🔊👍>> วันที่ 30 เมษายน เวลา 14.30 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก อบต.ตะพง ลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณดินขุด ณ แปลง ของคุณปพาวี สุวรรณราย บ้านยายดา ม.3 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดของกรมฯ และเตรียมความพร้อมในการตรวจรับต่อไป
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕
(Visited 11 times, 1 visits today)