04/05/2564 09.14

💕 พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ตรวจรับแปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช. “💕 🔊👍>> วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นำโดย นายทรงพล ครึกครื้น ผู้อำนวยการกองช่างจาก อบต.ตะพง เป็นประธานกรรมการ นายพิทยา ศรีแหงโคตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาว มนสิการ ทิวาศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นกรรมการ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับแปลง ผู้เข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา พช” ของคุณปพาวี สุวรรณราย บ้านยายดา ม.3 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good 💕

🔊👍>> วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางนารีร [...]

อ่านต่อ