💕 พช.เมืองระยอง ติดตามการขุดแปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. 💕

>> วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. >> น [...]

อ่านต่อ

❤️พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ดำเนินการขุดแปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช. ” ต่อด้วยเตรียมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดและมอบทุนการศึกษาเด็ก “โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ปี 2564”❤️

📣👍>> วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดย นางน [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ตรวจรับแปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช. “💕 🔊👍>> วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นำโดย นายทรงพล ครึกครื้น ผู้อำนวยการกองช่างจาก อบต.ตะพง เป็นประธานกรรมการ นายพิทยา ศรีแหงโคตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาว มนสิการ ทิวาศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นกรรมการ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับแปลง ผู้เข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา พช” ของคุณปพาวี สุวรรณราย บ้านยายดา ม.3 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good 💕

🔊👍>> วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางนารีร [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.ตะพง ลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณดินขุดของแปลงที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” 💕

>> วันที่ 30 เมษายน เวลา 14.30 น. นางนารีรัตน์ แย [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 💕

>> วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางนารีรัต [...]

อ่านต่อ