ลงพื้นที่ตรวจรับแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

💕 พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ตรวจรับแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล 💕
🔊👍>> วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ แปลง ม.4 ,ม.2 ตำบลแกลง >> โดยนางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง นายพิทยา ศรีแหงโคตร ประธานตรวจรับฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และเจ้าของแปลง
🎯>> ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับแปลงโคกหนองนาโมเดล ร่วมกับช่างและกรรมการตรวจรับจาก อบต.แกลง ได้ทำการตรวจสอบปริมาตรคิวดินการขุดได้ตามมาตรฐาน มีมติรับถูกต้องครบถ้วนทั้งสองแปลง
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕
(Visited 254 times, 1 visits today)