ดำเนินการขุดแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

พช.เมืองระยอง ดำเนินการขุดแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจรับแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ตรวจรับแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้ [...]

อ่านต่อ