พช.อำเภอเมืองระยอง รายงานตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

🎀”พช.อำเภอเมืองระยอง รายงานตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล”🎀
*******************
👑วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง
🌷นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง นำน้องนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง เข้าพบ นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง ในการนี้ท่านนายอำเภอได้กล่าวทักทายและให้โอวาส ข้อคิดในทำงานแก่บรรดานักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เข้าพบ
💕เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💕 Change for Good 👍

(Visited 86 times, 1 visits today)