โครงการสัมมาชีพชุมชนบ้านคุสามเบี้ย หมู่ 7 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง

26-27 สิงหาคม 2563
โครงการสัมมาชีพชุมชนบ้านคุสามเบี้ย หมู่7 ตำบลกะเฉด
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง ร่วมกับชาวบ้านจัดทำโครงการสัมมาชีพชุมชน ปี 2563 จัดขึ้นที่ศาลาชุมชน/หมู่บ้านคุสามเบี้ย หมู่ 7 ตำบลกะเฉด วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 เป็นการสร้างอาชีพให้ชุมชนโดยใช้คนของชุมชนเองเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ต่างๆ กิจกรรมในวันนั้นประกอบด้วยการทำน้ำพริกสูตรต้นตำรับบ้านคุสามเบี้ยและการทำไข่เค็ม
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
 
(Visited 105 times, 1 visits today)