โครงการ“ตลาดประชารัฐร่วมใจ ของดี จังหวัดระยอง ลองมาซื้อ ลองมาเที่ยว ลองมารัก ลองมาพัก ระยอง”

สพอ.เมืองระยอง” เชิญเที่ยวงาน “ตลาดประชารัฐร่วมใจ ของดี จังหวัดระยอง ลองมาซื้อ ลองมาเที่ยว ลองมารัก ลองมาพัก ระยอง”
 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา ระยอง จังหวัดระยอง
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง ให้เกียรติร่วมงานในโครงการฯ ด้วย โดยมี นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้
 ในงานนี้ นางสาวปราถนา พุทธเจริญ รักษาการพัฒนาการอำเภอเมืองระยอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง ร่วมโครงการ“ตลาดประชารัฐร่วมใจ ของดี จังหวัดระยอง ลองมาซื้อ ลองมาเที่ยว ลองมารัก ลองมาพัก ระยอง”ด้วย
 โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 ภายในงาน พบกับสินค้า OTOP ของดีเมืองระยอง ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสัมมาชีพชุมชน จังหวัดระยอง และสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ กว่า 100 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีศิลปินนักร้อง อาทิเช่น ไผ่ พงศธร เอิ้นขวัญ วรัญญา และการแสดงโชว์ตลอดการจัดงาน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
(Visited 101 times, 1 visits today)