ในโครงการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือ กิจกรรมสนับสนุนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 4 ร และบันทึกข้อตกลงการจับคู่ธุรกิจ

21-22 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยองได้นำ กลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าหวาน ต.นาตาขวัญ และกลุ่มผลิตแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล ต.บ้านแลงเข้าร่วมแสดงสินค้า ประชุม ในโครงการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือ กิจกรรมสนับสนุนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 4 ร และบันทึกข้อตกลงการจับคู่ธุรกิจ 21-22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสร้อยทอง1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการสนับสนุนช่องทางในการประกอบอาชีพของชุมชน

(Visited 44 times, 1 visits today)