โครงการ“ตลาดประชารัฐร่วมใจ ของดี จังหวัดระยอง ลองมาซื้อ ลองมาเที่ยว ลองมารัก ลองมาพัก ระยอง”

สพอ.เมืองระยอง” เชิญเที่ยวงาน “ตลาดประชารัฐร่วมใจ ของดี [...]

อ่านต่อ

ในโครงการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือ กิจกรรมสนับสนุนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 4 ร และบันทึกข้อตกลงการจับคู่ธุรกิจ

21-22 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาช [...]

อ่านต่อ