ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยบูรณาการร่วมกับ การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับต่างๆ จังหวัดระยอง โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
         วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 ณ สนง.เทศบาล (หลังเก่า) ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
กลุ่มสตรีฯ ตำบลเนินพระ นางสาวปรารถนา พุทธเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการพัฒนาการอำเมืองระยอง นางสาวรสิตา มั่นเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง และคณะดูงานโครงการฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยบูรณาการร่วมกับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับต่างๆ จังหวัดระยอง โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ป่าชุมชนตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จำนวน 118 ไร่ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
(Visited 106 times, 1 visits today)