ครงการปันสุขเคลื่อนที่มีแล้วแบ่งปัน 2563 ณ อบต กะเฉด

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม อบต.กะเฉด อ.เมืองระยอง โดยมี นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานฯในโครงการปันสุขเคลื่อนที่มีแล้วแบ่งปัน 2563 โดยการนี้ นางสาวปรารถนา พุทธเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว
โดยทางสพอ.เมืองระยองได้นำ ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่ได้จากกลุ่มสตรีฯอำเภอเมืองระยอง มาร่วมปันสุขให้แก่ประชาชนเช่นกัน

 

(Visited 135 times, 1 visits today)