จัดฝึกอบรม “โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต้านภัย COVID-19

             วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการสตรีและสมาชิกตำบลตะพง ร่วมด้วยคณะพัฒนกรอำเภอเมืองระยอง จัดฝึกอบรม “โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต้านภัย COVID-19” ณ บ้านหนองตารส หมู่ 12 ต.ตะพง โดยมีกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้รักสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19
            ในการนี้ได้มีการจัดทำอุปกรณ์ในการต้านโควิดคือเย็บหน้ากากอนามัยและทำเจลล้างมือร่วมด้วย เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
(Visited 73 times, 1 visits today)