จัดฝึกอบรม “โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต้านภัย COVID-19

              วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการสตรีและสมาชิกตำบลน้ำคอก ร่วมด้วยคณะพัฒนกรอำเภอเมืองระยอง จัดฝึกอบรม “โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต้านภัย COVID-19” ณ ต.น้ำคอก โดยมีกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้รักสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19
             ในการนี้ได้มีการจัดทำอุปกรณ์ในการต้านโควิดคือเย็บหน้ากากอนามัยและทำเจลล้างมือร่วมด้วย เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
(Visited 139 times, 1 visits today)