ดำเนินการโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

 “พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง ลงพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมขยายผล “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร””
>> วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 โดย นางสาวปรารถนา พุทธเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง,นายเสริน วงษ์น้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.เนินพระ และพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง ลงพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมขยายผล “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ได้นำเรียนโครงการกับเจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง ณ วัดป่าประดู่(พระอารามหลวง) โดยท่านเจ้าคณะเห็นควรมอบการดำเนินโครงการนี้ ณ วัดหนองสนม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง
จากนั้นได้เดินทางไปยัง วัดหนองสนม ได้นำเรียนโครงการกับท่านเจ้าอาวาส ท่านเห็นชอบกับโครงการนี้ และให้ท่านผู้ใหญ่บ้าน พาคณะไปดูสถานที่ในการดำเนินโครงการ ต่อไป
                           ระยอง..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะข้ามผ่าน สถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน
(Visited 143 times, 1 visits today)