ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ริมคลอง ม.3,4,6 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ริมคลอง ม.3,4,6 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย โดยมีท่านนายอำเภอบ้านค่าย ให้เกียรติเข้าร่วมฯโครงการ พัฒนาการจังหวัดระยอง เป็นประธาน และกล่าวเปิดงานโครงการ“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี รัชกาลที่ 10 ” ในการนี้ทีมพัฒนากรอำเภอเมืองระยอง ได้เข้าร่วมโครงการและร่วมปลูกต้นไม้โดยปลูก ต้นยางนา ประดู่ ขี้เหล็ก แค ฯลฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารตามนโยบาย ต่อไป..
ระยอง..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะข้ามผ่าน สถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน
(Visited 59 times, 1 visits today)