เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO


วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบ้านชากมะหาด ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จังหวัดระยอง นางเสาวณีย์ จิตต์ธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้นำกลุ่ม OTOP อำเมืองระยอง เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

(Visited 37 times, 1 visits today)