โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต้านภัย covid-19 รุ่นที่ 3

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการสตรีตำบลทับมา สมาชิกจำนวน 24 คน ร่วมด้วย นางสาวแสงเดือน บุญปวง และพัฒนากรอำเภอเมือง ได้จัดการอบรม โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต้านภัย covid-19 รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทับมา โดยมีกิจกรรม ในการเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำความเข้่าใจให้ความรู้เรื่องและจัดทำอุปกรณ์ในการต้านโรค covid-19 คือ หน้ากากอนามัยแบบเย็บมือ และ เจลแอลกอฮอล้างมือ ช่วยให้ประหยัดและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนต่อไป

(Visited 82 times, 1 visits today)