ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองระยองสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สพอ. เมืองระยอง วันที่ 05 พ.ค. 2564

❤️พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ดำเนินการขุดแปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช. ” ต่อด้วยเตรียมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดและมอบทุนการศึกษาเด็ก “โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ปี 2564”❤️