🏆 สพอ.เมืองราชบุรี ลงพื้นที่พบปะ/เยี่ยมเยือนผู้นำสตรีในพื้นที่ตำบลท่าราบ และตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี “สตรีคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

🏆 สพอ.เมืองราชบุรี โดยนายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี เป็นวิทยากรด้านการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างผู้นำจิตอาสา ให้กับโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

📢📢เชิญชวน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต OTOP จังหวัดราชบุรี ร่วมคัดสรร สุดยอด “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย” 🏆🏆🏆 🎉🎉เปิดรับสมัคร 10-12 พฤษภาคม 2565 🚩🚩ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ 🚩🚩