ข่าวประชาสัมพันธ์

สพอ.เมืองราชบุรี ขับเคลื่อนกิจกรรม “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์ฯ” ประชุมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ บ้านท่าใหญ่ ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. สพอ.เมือง [...]

อำเภอเมืองราชบุรี ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. นายรนัสถ์ชั [...]

นายอำเภอเมืองราชบุรี พาทำบุญวันพระ ฟังเทศน์เรื่อง “อุบายแก้จน” เพื่อส่งเสริมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตามหลัก “บวร” ณ วัดท่าสุวรรณ ต.คุ้งน้ำวน อ.เมืองราชบุรี

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 7.00 น. นายรนัสถ์ [...]

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี ให้การสนับสนุนและร่วมเป็นกำลังใจแก่ นายทินภัทร ฤทธิ์จันทร์ เกษตรกรและปราชญ์โคกหนองนาโมเดล ในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงา [...]

สพอ.เมืองราชบุรี Kick off “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์ฯ” ประชุมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านคลองตาจ่า ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี

⏰วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 16.20 น. สพอ.เมือ [...]

🏆 สพอ.เมืองราชบุรี จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี เพื่อติดตามผล/สนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี

⏰วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายธนิศร ศรีก [...]

🏆 อำเภอเมืองราชบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. นายธนิศร [...]