สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี จัดประชุม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สพอ.เมืองราชบุรี นำโดย นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี นายสุริยา สุริยันต์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาอำเภอเมืองราชบุรี จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชี้แจง บทบาท ภารกิจ งานอาสาพัฒนาชุมชน และดำเนินการคัดเลือกประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ชมรมผู้นำ อช.) อำเภอเมืองราชบุรี โดยมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้ นายสัญฐิการณ์ จิตภูธโรจน์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมผู้นำ อช. อำเภอเมืองราชบุรี เพื่อให้การขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชนสอดคล้องตามระเบียบ และมีแผนการดำเนินงานชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน และเตรียมพร้อมการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน

(Visited 24 times, 1 visits today)