สพอ. เมืองราชบุรีร่วมประชุมเครือข่ายโอทอประดับอำเภอ

เข้าชม 6 ครั้ง

สพอ. เมืองราชบุรีร่วมประชุมเครือข่ายโอทอประดับอำเภอ
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา13 .00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรีโดย นางสาว สุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมประชุมเครือข่ายระดับอำเภอ เรื่องการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายโอทอประดับอำเภอ พร้อมทั้งได้มอบ นโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการที่ร่วมประชุม พร้อมแจ้งข้อราชการของกิจกรรมงานโอทอปให้เครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งให้สมาชิกในพื้นที่ทราบ
การดำเนินครั้งนี้ได้ถือปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)โดยเคร่งครัด

(Visited 6 times, 1 visits today)