สพอ. เมืองราชบุรีประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 11 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา15 .30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี
นางสาว สุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรีเป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี เพื่อชี้แจ้งและวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพ และแบ่งงานรับผิดชอบ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่พัฒนากรบรรจุใหม่มาปฎิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี
การดำเนินครั้งนี้ได้ถือปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)โดยเคร่งครัด

(Visited 11 times, 1 visits today)