สพอ.เมืองราชบุรี ร่วมรับมอบกล่องยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เข้าชม 12 ครั้ง

เวลา 08.30น. นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมรับมอบกล่องยังชีพ จาก บริษัท เจมส์ พาวิลเลี่ยน จำนวน 200 กล่อง โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบ มีนายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมพิธีมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อให้แต่ล่ะอำเภอนำไปมอบแก่ครอบครัวยากจนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวฯ

(Visited 12 times, 1 visits today)