สพอ.เมืองราชบุรี ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองราชบุรี เปิดแผนปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

เข้าชม 10 ครั้ง

10.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบอบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี เปิดแผนปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ระดับหน่วยงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี

ในการนี้ นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยทีมงาน สพอ.เมืองราชบุรี ได้ส่งมอบต้นกล้าผักสวนครัวจำนวน 5 ชนิด ให้กับนางศิริเพ็ญ สังขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี โดยท่านผอ. ได้กล่าวว่า ยินดีที่จะเข้าร่วมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนอย่างยิ่ง และต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญ และ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประชาชนจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

(Visited 10 times, 1 visits today)