สพอ.เมืองราชบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

เข้าชม 19 ครั้ง

นางสาวสุภาวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี

ในการประชุมครั้งนี้ พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี ได้ชี้แจงข้อราชการ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรีในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งได้มีการทบทวน ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมและแก้ไข แผนการดำเนินโครงการที่จะขับเคลื่อนภายในเดือนพฤษภาคม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี ได้เน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน เร่งขับเคลื่อนการเปิดแผนปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ในระดับผู้นำและระดับครัวเรือนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำเภอเมืองราชบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

(Visited 19 times, 1 visits today)