สพอ.เมืองราชบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรี ครั้งที่ 5

เข้าชม 10 ครั้ง

นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจฺน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรี ครั้งที่ 5
ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองราชบุรี
ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
การประชุมครั้งนี้ พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบหน้ากากอนามัย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
โดยนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัยแก่อำเภอเมืองราชบุรี จำนวน 169,289 ชิ้น
มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้อายุ 15 ปีขึ้นไป ตามมาตรการการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา 2019 (Covid-19) ต่อไป

(Visited 10 times, 1 visits today)