“ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ปลูกผักกินเพื่อประชาชน”

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี…ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 399 ต้น เพื่อรักษาผืนป่าบนม่อนหินกอง เนื่องในโอกาสในวันต้นไม้แห่งชาติ ตามโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ปลูกผักกินเพื่อประชาชน ณ บริเวณรอบวัดหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดหินกอง ให้พื้นที่บริเวณวัดเพื่อทำการปลูกป่า ผู้ร่วมกิจกรรม มีพระสงฆ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี และชาวบ้านตำบลหินกอง ได้ร่วมพลังสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี โดยปลูก ต้นทองอุไร รอบๆบริเวณวัด ซึ่งเป็นไม้มงคลที่คนสมัยโบราณเชื่อว่า ทองอุไร จะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูกอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดให้มีความสวยงาม ร่มเย็น และสะดุดตาแก่ประชาชนผู้มาทำบุญและท่องเที่ยว…”ตลาดริมดอย@ ม่อนหินกอง ” ต่อไป

(Visited 7 times, 1 visits today)