สพจ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานกาดวิถีชุมชนคูบัว

เข้าชม 27 ครั้ง

13 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น. นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรวํโส เจ้าอาวาสวัดโขลง ได้เมตตาบรรยายประวัติความเป็นมาและการบริหารจัดการกาดวิถีชุมชนคูบัว และหมู่บ้านท่องเที่ยว otop นวัตวิถี พร้อมทั้งมีนายตรีพล อารมณ์ชื่น กำนัน ตำบลคูบัว พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานฯ ณ กาดวิถีชุมชนคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี

(Visited 27 times, 1 visits today)