ตัวแทนสตรีอำเภอเมืองฯ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและประเมินผลทุนหมุนเวียน

เข้าชม 6 ครั้ง

13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี สนับสนุนผู้แทนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองราชบุรี จำนวน 5 คน เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและประเมินผลทุนหมุนเวียน กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีตัวแทนสตรีและเจ้าหน้าที่ทั้ง 10 อำเภอเข้าร่วม ทั้งนี้มีนายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี

(Visited 6 times, 1 visits today)