องค์กรสตรีอำเภอเมืองราชบุรีศึกษาดูงานสร้างอาชีพ

เข้าชม 41 ครั้ง

10 กันยายน 2562
นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี มอบหมายให้ นางอังคณา ปะดุกา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อสร้างความสามัคคีและเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ และพาสตรีศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตะโกล่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

(Visited 41 times, 1 visits today)